دوره عمومی و تمهیدی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره تمهیدی ویژه مبلغین فضای مجازی:

این دوره به صورت عمومی و برای ورود به تبلیغ در فضای مجازی آماده سازی شده است

سرفصل های این دوره عبارتند از:

1. تاریخچه اینترنت، مبانی و ابزارهای استفاده از آن

2. اهمیت ایمیل و روش ساخت اصولی آن

3. آشنایی با قسمت های مختلف ایمیل و آشنایی با انواع لینک های دانلود

4. آشنایی با ابزارهای مختلف دانلود

5.آَشنایی با آپلود و فایده آن

6. اصول جستجو در گوگل

7. آشنایی با انواع استعمارها و ابزارهای رسانه ای و چگونگی اثرگذاری

8. چگونگی تحلیل داده و جاسوسی توسط ابزارهای ارتباطی و اینترنت

9.القاء تفکر، هدایت افکار و حساسیت فعالیت تبلیغی در فضای مجازی

10. راهکار های مدیریت رسانه ( قسمت اول)

11. راهکار های مدیریت رسانه ( قسمت دوم)

12.بررسی انواع آسیب در فضای مجازی و حساسیت تبلیغ در آن

13. آشنایی با جریان های انحرافی و ضد انقلاب در فضای مجازی

14. اصول نویسندگی در فضای مجازی(قسمت اول)

15.اصول نویسندگی در فضای مجازی(قسمت دوم)

16.آموزش تخصصی کار با وبلاگ بیان (1)

17.آموزش تخصصی کار با وبلاگ بیان(2)

18.آموزش تخصصی کار با وبلاگ بیان (3)

19.آموزش تخصصی کار با وبلاگ بیان (4)

استفاده از مطالب آموزشی این سایت بلامانع می باشد.